ICPE2022

The 19th International Conference on Precision Engineering (ICPE 2022 in Nara)

November 28- December 2, 2022

Nara Prefectural Convention Center, Nara, Japan

Conference Committee

Conference Chair

Masahiko MORI, DMG MORI Co., Ltd.

Conference Co-chair

Atsushi MATSUBARA, Kyoto University
Naruhiro IRINO, DMG MORI Co., Ltd.

Conference Secretary

Daisuke KONO, Kyoto University

Programing committee Chair

Toshiyuki ENOMOTO, Osaka University

Programing committee Co-chair

Tatsuya SUGIHARA, Osaka University

Advisory Committee

Hideki AOYAMA, Keio University
Kazuto YAMAUCHI, Osaka University
Takashi MATSUMURA, Tokyo Denki University
Keiichi SHIRASE, Kobe University

Executive Committee

Yasuhiro TAKAYA, Osaka University
Yasuhisa SANO, Osaka University
Kazuya YAMAMURA, Osaka University
Ryuta SATO, Nagoya University
Daisuke MURAKAMI, Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Taisuke URAKAMI, Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Kotaro NAGAOKA, Mitsubishi Electric Corp.
Toshiya KAIHARA, Kobe University
Seiji AOYAGI, Kansai University
Yukitoshi IHARA, Osaka Institute of Technology
Toshiki HIROGAKI, Doshisha University
Koichi AKAZAWA, Kobe Steel, Ltd.
Keishi YAMAGUCHI, Kyoto Institute of Technology
Nobutada FUJII, Kobe University
Kenta ARIMA, Osaka University
Yasuhiro MIZUTANI, Osaka University
Daisuke KOKURYO, Kobe University
Isamu NISHIDA, Kobe University
Tomoya FUJITA, Mitsubishi Electric Corp.
Hiroaki KAKIUCHI, Osaka University
Junji MURATA, Ritsumeikan University
Kazutoshi KATAHIRA, Riken
Shinji NISHIWAKI, Kyoto University
Anthony BEAUCAMP, Kyoto University
Kozo FURUTA, Kyoto University
Kotaro MORI, Kyoto University
Shuntaro YAMATO, Kyoto University